Nr   Kongsveien Grefsenkollen Tryvann Sum
4   Kristian Oftedal 143 (3:55) 143 (4:25) 141 (14:45) 427
31   Kristian Rønning 0 (5:35) 145 (4:23) 100 (16:14) 245
369   Roger Grøndahl 0 (5:26) 0 (5:28) 0 (19:49) 0
612   Ingar Abrahamsen 0 (5:25) 0 (6:55) 0 (22:55) 0
829   Anders Krogvig 0 (7:21) 0 (7:16) 0 (24:11) 0
1484   Mikkel Skjeflo 0 (7:44) 0 (5:48) - 0
1534   Mads Lindsjørn - 0 (6:32) 0 (24:57) 0
1546   Carl Christopher Hoel 0 (6:26) - 0 (24:00) 0
3217   Sjur Skjeggestad - 0 (6:47) - 0
3284   Vegard Hedalen - - 0 (22:46) 0
3285   Håkon Heir 0 (6:29) - - 0
4757   Sveinung Gjessing 0 (8:08) - - 0