Hovedlisten Kristiansand 2018

20 Apr 2018 20:05 GMT+1 Europe/Oslo

Nr   Driveneskleiva Høiekleivene Urdalen Sum
1 Johnny Olsen 145 (6:48) 146 (18:29) 142 (9:55) 433
2 Geir Fredriksen 116 (9:55) 127 (24:59) 118 (14:01) 361
3 Svein skuland 114 (9:57) 136 (23:53) 105 (17:45) 355
4 Tore Lie 92 (11:11) 124 (27:16) 123 (13:07) 339
5 Arnfinn Poulsen 86 (13:31) 129 (24:54) 109 (16:42) 324
6 Ståle Huse 144 (6:59) 148 (17:02) - 292
7 Gunnar Steinsland - 144 (18:52) 148 (7:32) 292
8 J.F. Grue - 150 (14:25) 141 (10:19) 291
9 Torbjørn Rølland 131 (8:42) 149 (16:25) - 280
10 Per Rommetveit 132 (8:29) - 134 (11:55) 266
11 Sturle Dahl - 131 (24:23) 135 (11:51) 266
12 Kjell Einar Gaustad 129 (8:43) 132 (24:17) - 261
13 Arve Udø 131 (8:42) - 128 (12:17) 259
14 Steinar Vigsnes 128 (8:46) 130 (24:24) - 258
15 Trond Even Wanner 123 (9:05) 134 (23:57) - 257
16 Ole Andre Sødal - 128 (24:57) 120 (13:37) 248
17 Endre Nyhagen 102 (10:26) - 145 (8:32) 247
18 Joakim Johnsen 98 (10:50) - 147 (7:55) 245
19 Hilde Strædet 103 (10:25) 141 (20:42) - 244
20 Nils Udjus - 125 (26:38) 119 (13:38) 244
21 Julie Solvang 127 (8:47) - 114 (15:12) 241
22 Eimund Tharaldsen 105 (10:14) 134 (23:57) - 239
23 Ørjan Våge 111 (9:59) 127 (24:59) - 238
24 Geir Hille 121 (9:17) - 116 (14:25) 237
25 Thomas Sevland Amdal - 123 (27:55) 111 (16:23) 234
26 Arnt Rune Karlsen 110 (10:03) - 112 (15:23) 222
27 Odd Snerthammer 150 (4:53) - - 150
28 Andreas Vangstad - - 150 (6:32) 150
29 Morten Løkås 149 (5:58) - - 149
30 Eirik Pedersen - - 149 (7:08) 149
31 Jostein Moe 148 (6:25) - - 148
32 Kenneth F. Solheim 147 (6:28) - - 147
33 Thomas Ladefoged - 147 (18:28) - 147
34 Erlend Haugstad 146 (6:47) - - 146
35 Tobias Halvorsen - - 146 (8:07) 146
36 Erik Torgrimsen - 145 (18:48) - 145
37 Frank Krügener - - 144 (8:54) 144
38 Rune Strøm 143 (7:06) - - 143
39 Kjell Arne Ulvang - - 143 (9:37) 143
40 Mette Hallandvik - 143 (19:25) - 143
41 Daggi Jølstad 142 (7:11) - - 142
42 Tony Teigland - 142 (20:23) - 142
43 Sven Andre Svensson 141 (7:30) - - 141
44 Lars Blesvik 140 (7:45) - - 140
45 Kenneth Bjørnevik - - 140 (10:22) 140
46 Stian Møller - 140 (21:19) - 140
47 Tellef Dønnestad 139 (7:51) - - 139
48 frode gundersen - - 139 (11:03) 139
49 Atle Høgeli - 139 (21:41) - 139
50 Morten Frustøl 138 (7:53) - - 138
51 Jan-Erik Ryen - - 138 (11:33) 138
52 Torvald Aamli - 138 (23:09) - 138
53 Aslak Mjaaland 137 (7:55) - - 137
54 Michel Boekhout - - 137 (11:41) 137
55 Christian Wulff - 137 (23:29) - 137
56 Thomas Iversen 136 (8:02) - - 136
57 Herman Dahl - - 136 (11:49) 136
58 Kjell Are Sangvik 135 (8:04) - - 135
59 Magne Andersen - 135 (23:55) - 135
60 Øyvind Skjegstad 134 (8:11) - - 134
61 Einar Ulrichsen 133 (8:27) - - 133
62 Even Fløystad - - 133 (11:57) 133
63 Glenn Jenssen - - 132 (12:11) 132
64 Bjørnar Schanke - - 131 (12:12) 131
65 Christian Mangseth - - 130 (12:14) 130
66 Magnus Grøsle - - 129 (12:15) 129
67 Annar Gaustad - - 127 (12:23) 127
68 Gunnlaug Linde 126 (8:48) - - 126
69 Morten Arentz-Grastvedt - - 126 (12:24) 126
70 Steinar Kvestad - - 126 (12:24) 126
71 Kristian Sklett Larsen 125 (8:57) - - 125
72 Arne Kristoffersen 124 (9:00) - - 124
73 Marcus Røstad - - 124 (12:49) 124
74 Pål-Johan Nedal 122 (9:06) - - 122
75 Rune Hystad - - 122 (13:13) 122
76 Jose Brehcist - 122 (39:08) - 122
77 Jon Olav Holmen - - 121 (13:25) 121
78 Juan Pedro Leon - 121 (39:09) - 121
79 Kjell Markussen 120 (9:21) - - 120
80 Hans Petter Hustad 119 (9:23) - - 119
81 Tommy Grevsen 118 (9:40) - - 118
82 Pål Bjørke 117 (9:47) - - 117
83 Arkadiusz Morawietz - - 117 (14:04) 117
84 Bjørnar H 116 (9:55) - - 116
85 Robin Balas - - 115 (14:40) 115
86 Kenneth Johannesen 114 (9:57) - - 114
87 Morten Hommefoss Nygård 114 (9:57) - - 114
88 Alexander Sterk-Hansen - - 113 (15:21) 113
89 Jo Klepp - - 111 (16:23) 111
90 Erlend Johansen 110 (10:03) - - 110
91 Jonas Urdal Vetrhus 108 (10:08) - - 108
92 Richard Risbruna - - 108 (16:52) 108
93 Kjell Rune Hestvåg 107 (10:13) - - 107
94 Mikael Andre Mikaelsen 107 (10:13) - - 107
95 Geir Håkon Opheim - - 107 (17:01) 107
96 rolf sverre schanke - - 107 (17:01) 107
97 Arild Tengs 104 (10:18) - - 104
98 Thomas Martinussen 100 (10:34) - - 100
99 Ernst Pytten 99 (10:37) - - 99
100 Øyvind Svendsen 97 (11:01) - - 97
101 Richard With 96 (11:03) - - 96
102 Tore Fintland 95 (11:05) - - 95
103 Joel Pantin 94 (11:06) - - 94
104 Tom Erik Ellingsen 93 (11:08) - - 93
105 Jonn Robert Trøite 91 (11:12) - - 91
106 Terje Sødal 90 (11:42) - - 90
107 Lars Kristian Smith 89 (12:01) - - 89
108 Helge Stranden 88 (12:08) - - 88
109 Ariel Bogdziewicz 87 (12:30) - - 87
110 Tina Elefsen 85 (14:26) - - 85