Hovedlisten Kristiansand 2018

17 Oct 2018 20:05 GMT+1 Europe/Oslo

Nr   Driveneskleiva Høiekleivene Urdalen Sum
1 Terje Selle Rundberg 148 (4:50) 148 (11:46) 149 (6:37) 445
2 Christian Wulff 147 (4:53) 146 (12:28) 146 (6:55) 439
3 Odd Snerthammer 147 (4:53) 149 (11:25) 138 (7:35) 434
4 Gunnar Steinsland 149 (4:41) 128 (13:08) 148 (6:49) 425
5 Elias Angell Spikseth 143 (5:22) 113 (13:18) 141 (7:14) 397
6 Arne Kristoffersen 134 (6:02) 140 (13:01) 120 (8:30) 394
7 Andreas Røsstad 129 (6:08) 140 (13:01) 123 (8:26) 392
8 Kenneth F. Solheim 133 (6:04) 126 (13:11) 129 (8:03) 388
9 Morten Arentz-Grastvedt 135 (6:00) 102 (14:33) 143 (7:11) 380
10 Siren Wulff 119 (6:26) 105 (14:23) 128 (8:12) 352
11 Tore Jan Hodnemyr 128 (6:11) 102 (14:33) 113 (8:46) 343
12 Geir Gregersen 136 (5:59) 98 (14:36) 103 (9:06) 337
13 Kristian Mellingen 117 (6:31) 89 (14:40) 116 (8:36) 322
14 Arild Ege 107 (6:53) 58 (15:00) 132 (8:00) 297
15 Andreas Vangstad 145 (5:03) - 150 (6:32) 295
16 Joakim Johnsen - 147 (12:14) 148 (6:49) 295
17 Glenn Jenssen 127 (6:12) 104 (14:32) 62 (10:05) 293
18 Andreas Lausund 140 (5:33) - 142 (7:13) 282
19 Thomas Engebretsen 141 (5:25) - 136 (7:48) 277
20 Trond Førland 144 (5:09) 130 (13:05) - 274
21 Eirik Pedersen - 126 (13:11) 144 (7:08) 270
22 Morten Løkås 137 (5:58) - 125 (8:22) 262
23 Andreas Nordal - 119 (13:15) 133 (7:58) 252
24 Thomas Sevland Amdal - 137 (13:02) 115 (8:43) 252
25 Jonas Urdal Vetrhus 142 (5:24) 108 (13:23) - 250
26 Karsten Kristoffersen 110 (6:50) 130 (13:05) - 240
27 Christian Reinhardt - 137 (13:02) 95 (9:27) 232
28 Endre Nyhagen - 109 (13:19) 119 (8:32) 228
29 Sturle Dahl 130 (6:05) 92 (14:39) - 222
30 Kjell Einar Gaustad 115 (6:39) 106 (14:10) - 221
31 Johnny Olsen 112 (6:48) - 108 (8:56) 220
32 Jan Pedersen 125 (6:15) 92 (14:39) - 217
33 Michel Boekhout 102 (7:04) - 114 (8:45) 216
34 Pål Bjørke 96 (7:13) 113 (13:18) - 209
35 Erik Tandberg - 115 (13:17) 92 (9:30) 207
36 Kristoffer Eide Andersen 106 (6:58) - 96 (9:26) 202
37 Tellef Dønnestad 74 (7:51) - 121 (8:29) 195
38 Bjørn Skarpholt 104 (7:00) - 89 (9:35) 193
39 Jon Olav Holmen 138 (5:56) - 52 (10:23) 190
40 Sven Andre Svensson 90 (7:30) - 91 (9:31) 181
41 Jostein Moe 120 (6:25) 59 (14:58) - 179
42 Geir Adler Gundersen 74 (7:51) 104 (14:32) - 178
43 Hermod Førde 95 (7:14) - 81 (9:44) 176
44 Jan Kåre Eriksen 116 (6:32) 55 (15:12) - 171
45 Ståle Huse 105 (6:59) - 65 (10:03) 170
46 Annar Gaustad 89 (7:37) - 81 (9:44) 170
47 Roy Ellingsen Ueland - 83 (14:47) 84 (9:41) 167
48 J.F. Grue - 107 (13:34) 53 (10:19) 160
49 Kjetil Hangeland Løining - 60 (14:53) 100 (9:15) 160
50 Thomas Leer - 98 (14:36) 59 (10:12) 157
51 Rune Strøm 100 (7:06) 55 (15:12) - 155
52 Ørjan Våge 77 (7:48) - 74 (9:49) 151
53 Herman Dahl 150 (4:28) - - 150
54 Krister Hagen - 150 (10:57) - 150
55 Tobias Halvorsen - - 145 (6:59) 145
56 Andreas Gundersen - 145 (12:57) - 145
57 Magne Hatteland - 144 (12:58) - 144
58 Frode Skjerli 77 (7:48) - 66 (10:02) 143
59 Arne Andersen - 143 (12:59) - 143
60 Ørjan Frøiland - 143 (12:59) - 143
61 Kjell Are Sangvik 56 (8:04) 86 (14:41) - 142
62 Arvid Borø - 141 (13:00) - 141
63 Stig Terminator - - 140 (7:16) 140
64 Sigurd Gimre - 140 (13:01) - 140
65 Kjell Arne Ulvang 52 (8:05) - 87 (9:37) 139
66 Trond G. Amundsen 139 (5:55) - - 139
67 Åsmund Sivertsen - - 139 (7:33) 139
68 Frank Krügener - - 137 (7:40) 137
69 Tobias Staurvik Lystad - - 135 (7:50) 135
70 Attila Hudak - 135 (13:03) - 135
71 Terje Johnsen - 135 (13:03) - 135
72 Tor Erling Gyberg 78 (7:46) 56 (15:11) - 134
73 Vidar Solberg - - 134 (7:52) 134
74 Joar Nilsen Lohne 133 (6:04) - - 133
75 Tobias Wilhelmsen 133 (6:04) - - 133
76 Helge Løge - 133 (13:04) - 133
77 Per Arvid Gimre - 133 (13:04) - 133
78 Thomas Nærland - 133 (13:04) - 133
79 Geir Hille 77 (7:48) 55 (15:12) - 132
80 Jan Kristian Frivold - - 132 (8:00) 132
81 Tyge Carlsen 62 (8:01) - 69 (9:57) 131
82 Morten Vangen - - 130 (8:02) 130
83 Vidar Rønning Andersen - - 128 (8:12) 128
84 Dagfinn B Lie 127 (6:12) - - 127
85 Joachim Strindin - 127 (13:09) - 127
86 Pål H. Svendsen - - 126 (8:21) 126
87 Kim Skotte 125 (6:15) - - 125
88 Julie Solvang - - 125 (8:22) 125
89 Mathias Sundquist - 124 (13:12) - 124
90 Ole Jakob Haugen - 124 (13:12) - 124
91 Morten André Rødland 123 (6:20) - - 123
92 Pål Solhaug 122 (6:21) - - 122
93 Åsmund Soldal - - 122 (8:28) 122
94 Hans Martin Aamodt - 122 (13:13) - 122
95 Kjetil K. Isaksen - 122 (13:13) - 122
96 Arild Flystveit 121 (6:24) - - 121
97 Marius Blålid - 120 (13:14) - 120
98 Simen Tufte Larsen 61 (8:02) - 58 (10:13) 119
99 Rune Magnussen - - 119 (8:32) 119
100 Alexander Sterk-Hansen - 119 (13:15) - 119
101 Terje Lindholm - 119 (13:15) - 119
102 Kenneth Bredesen 118 (6:29) - - 118
103 Fredrik Justnes 59 (8:03) - 58 (10:13) 117
104 kn ud - - 117 (8:33) 117
105 Morten Willy Eriksen 61 (8:02) 55 (15:12) - 116
106 Håkon Hovland - 116 (13:16) - 116
107 Mats Lohne - 115 (13:17) - 115
108 Arnfinn Poulsen 114 (6:44) - - 114
109 Erlend Haugstad 113 (6:47) - - 113
110 Inger Engebretsen - - 113 (8:46) 113
111 Johan Bakken - 113 (13:18) - 113
112 Per Eskeland - 113 (13:18) - 113
113 Ole Alsos 112 (6:48) - - 112
114 Stine Borgli - - 111 (8:51) 111
115 Arnfinn Aas 110 (6:50) - - 110
116 Johannes Høysæter 110 (6:50) - - 110
117 Joran Kristensen - - 110 (8:53) 110
118 Øyvind Arnegård - - 110 (8:53) 110
119 David Kvåle Brødsgaard - - 106 (8:58) 106
120 Espen Bekkelien - - 105 (9:00) 105
121 Tom A. Olsen - - 104 (9:02) 104
122 Stefan Andersen 103 (7:02) - - 103
123 Tommy Grevsen - - 102 (9:10) 102
124 Hans Petter Hustad - 102 (14:33) - 102
125 Steinar Vigsnes - 102 (14:33) - 102
126 Anders Jacobsen 101 (7:05) - - 101
127 Sigbjørn Børvik Sivertsen - - 101 (9:12) 101
128 Celine Frosthammer Wilhelmsen 100 (7:06) - - 100
129 Arduin TABARY - - 100 (9:15) 100
130 Bjørnar Schanke - - 100 (9:15) 100
131 Daggi Jølstad 98 (7:11) - - 98
132 Kjell Inge Vium 98 (7:11) - - 98
133 Tor Nissen - 98 (14:36) - 98
134 Dag Solberg - - 97 (9:17) 97
135 Samuel Gravez - - 95 (9:27) 95
136 Geir Fredriksen - 95 (14:37) - 95
137 Leif Magnar Borten - 95 (14:37) - 95
138 Trond Berge - 95 (14:37) - 95
139 Kristian Sklett Larsen 94 (7:16) - - 94
140 Jo Klepp 93 (7:23) - - 93
141 Tor Olav Svaland - - 93 (9:28) 93
142 Henrik A. N. Jensen 92 (7:24) - - 92
143 Morten Tjørve - 92 (14:39) - 92
144 Harald Murstad 91 (7:28) - - 91
145 Audun E - - 90 (9:33) 90
146 Trond Even Wanner 89 (7:37) - - 89
147 Klaus Tørhaugen - - 89 (9:35) 89
148 Jan Åge Sakariassen - 89 (14:40) - 89
149 Jonn Robert Trøite - 89 (14:40) - 89
150 Thomas Iversen 87 (7:38) - - 87
151 Tore Kvarsnes 87 (7:38) - - 87
152 Anders Gustav Birkeland - - 86 (9:39) 86
153 Torbjørn Rølland 85 (7:39) - - 85
154 Barbro Engebretsen - - 85 (9:40) 85
155 Kim Østebø - 85 (14:46) - 85
156 Svein Erik Haugland - 85 (14:46) - 85
157 Ane Iversen 84 (7:40) - - 84
158 Odd Solheim 84 (7:40) - - 84
159 Freddy Ryen Paulsen - - 83 (9:42) 83
160 Geir Stoveland - - 83 (9:42) 83
161 Alf Åge Kristiansen - 83 (14:47) - 83
162 Pål Nilsskog - 83 (14:47) - 83
163 Tore Løining - 83 (14:47) - 83
164 Stian Ausland Omdal 82 (7:41) - - 82
165 Arne B Nilsen 81 (7:44) - - 81
166 Petter Marki Erichsen - - 81 (9:44) 81
167 Lars Blesvik 80 (7:45) - - 80
168 Ole Tomas Dåsvand 80 (7:45) - - 80
169 Anders Farestveit - 79 (14:48) - 79
170 Anders Sakseid - 79 (14:48) - 79
171 Håvard Lampe - 79 (14:48) - 79
172 Pål Thomassen - 79 (14:48) - 79
173 Stefan Pirnbacher - 79 (14:48) - 79
174 Ørjan Hegreberg - 79 (14:48) - 79
175 Øyvind Ommundsen - - 78 (9:45) 78
176 Anders Thorstad - - 77 (9:46) 77
177 Christian Scheele - - 77 (9:46) 77
178 Steinar Kvestad - - 77 (9:46) 77
179 Vegard Strandberg - - 73 (9:51) 73
180 Aurélien Lefèvre - 73 (14:49) - 73
181 Carl Christian Bø - 73 (14:49) - 73
182 Frode Steine - 73 (14:49) - 73
183 Hana Sand - 73 (14:49) - 73
184 Hans Jørgen Moe - 73 (14:49) - 73
185 Jarle Hamre - 73 (14:49) - 73
186 Kjetil Årsland - 73 (14:49) - 73
187 Lasse Dahl - 73 (14:49) - 73
188 Thor Erik Nilsen - 73 (14:49) - 73
189 Vidar Varland - 73 (14:49) - 73
190 Øyvind Dahl - 73 (14:49) - 73
191 KB Winther 72 (7:52) - - 72
192 Vegard Knudsen 72 (7:52) - - 72
193 Mark Eriksen - - 72 (9:52) 72
194 Kasper Bang - - 71 (9:55) 71
195 Morten Frustøl 70 (7:53) - - 70
196 Kenneth Bjørnevik - - 70 (9:56) 70
197 Raymond Moy 69 (7:54) - - 69
198 Aslak Mjaaland 68 (7:55) - - 68
199 Kjetil Smedbakken 68 (7:55) - - 68
200 Sindre Norheim 68 (7:55) - - 68
201 Arild Eidesund - - 68 (9:58) 68
202 Kenneth Johannesen - - 68 (9:58) 68
203 Jørgen Sundelius 65 (7:56) - - 65
204 Einar Ulrichsen 64 (7:57) - - 64
205 Andreas Mjåland - - 64 (10:04) 64
206 Jan Erik Vestøl - - 64 (10:04) 64
207 Erik Borgenvik 63 (7:58) - - 63
208 Sven Urdalen - - 62 (10:05) 62
209 Esben Eliassen - 62 (14:50) - 62
210 Kenneth Pedersen - 62 (14:50) - 62
211 rolf sverre schanke - - 60 (10:08) 60
212 Erik R Solheim 59 (8:03) - - 59
213 Rune Fjellstad 59 (8:03) - - 59
214 Kjell Markussen - 57 (15:03) - 57
215 Magnus Waarli 56 (8:04) - - 56
216 Tommy Berner-Johnsen 56 (8:04) - - 56
217 Torstein Jortveit 56 (8:04) - - 56
218 Ståle Gjelsten - - 56 (10:14) 56
219 Hans Erik Fiskvik - - 55 (10:17) 55
220 Stian Berge - 55 (15:12) - 55
221 Gjermund Steinsland - - 54 (10:18) 54
222 Terje Sæten 51 (8:07) - - 51
223 Terje Nodeland - - 51 (10:25) 51