Hovedlisten Kristiansand 2018

17 Aug 2018 20:05 GMT+1 Europe/Oslo

Nr   Driveneskleiva Høiekleivene Urdalen Sum
1 Terje Selle Rundberg 148 (4:50) 148 (11:46) 149 (6:37) 445
2 Christian Wulff 147 (4:53) 146 (12:28) 146 (6:55) 439
3 Odd Snerthammer 147 (4:53) 149 (11:25) 138 (7:35) 434
4 Gunnar Steinsland 149 (4:41) 128 (13:08) 148 (6:49) 425
5 Arne Kristoffersen 135 (6:02) 140 (13:01) 120 (8:30) 395
6 Andreas Røsstad 129 (6:12) 140 (13:01) 123 (8:26) 392
7 Kenneth F. Solheim 134 (6:04) 126 (13:11) 129 (8:03) 389
8 Morten Arentz-Grastvedt 136 (6:00) 103 (14:33) 143 (7:11) 382
9 Siren Wulff 120 (6:26) 106 (14:23) 128 (8:12) 354
10 Tore Jan Hodnemyr 130 (6:11) 103 (14:33) 114 (8:46) 347
11 Geir Gregersen 137 (5:59) 99 (14:36) 106 (9:06) 342
12 Kristian Mellingen 118 (6:31) 90 (14:40) 116 (8:36) 324
13 Glenn Jenssen 129 (6:12) 105 (14:32) 65 (10:05) 299
14 Arild Ege 108 (6:53) 58 (15:00) 132 (8:00) 298
15 Andreas Vangstad 145 (5:03) - 150 (6:32) 295
16 Joakim Johnsen - 147 (12:14) 148 (6:49) 295
17 Andreas Lausund 141 (5:33) - 142 (7:13) 283
18 Thomas Engebretsen 143 (5:25) - 136 (7:48) 279
19 Trond Førland 144 (5:09) 130 (13:05) - 274
20 Eirik Pedersen - 126 (13:11) 144 (7:08) 270
21 Morten Løkås 138 (5:58) - 125 (8:22) 263
22 Elias Angell Spikseth - 114 (13:18) 141 (7:14) 255
23 Andreas Nordal - 119 (13:15) 133 (7:58) 252
24 Thomas Sevland Amdal - 137 (13:02) 115 (8:43) 252
25 Jonas Urdal Vetrhus 142 (5:26) 109 (13:23) - 251
26 Karsten Kristoffersen 111 (6:50) 130 (13:05) - 241
27 Christian Reinhardt - 137 (13:02) 99 (9:27) 236
28 Endre Nyhagen - 110 (13:19) 119 (8:32) 229
29 Sturle Dahl 131 (6:05) 93 (14:39) - 224
30 Johnny Olsen 113 (6:48) - 110 (8:56) 223
31 Kjell Einar Gaustad 116 (6:39) 107 (14:10) - 223
32 Jan Pedersen 126 (6:15) 93 (14:39) - 219
33 Pål Bjørke 98 (7:13) 114 (13:18) - 212
34 Erik Tandberg - 115 (13:17) 96 (9:30) 211
35 Kristoffer Eide Andersen 107 (6:58) - 100 (9:26) 207
36 Tellef Dønnestad 80 (7:51) - 121 (8:29) 201
37 Bjørn Skarpholt 105 (7:00) - 93 (9:35) 198
38 Sven Andre Svensson 94 (7:30) - 95 (9:31) 189
39 Geir Adler Gundersen 80 (7:51) 105 (14:32) - 185
40 Michel Boekhout 104 (7:04) - 79 (9:48) 183
41 Hans Martin Aamodt 61 (8:11) 122 (13:13) - 183
42 Hermod Førde 97 (7:14) - 85 (9:44) 182
43 Jostein Moe 121 (6:25) 59 (14:58) - 180
44 Ståle Huse 106 (6:59) - 68 (10:03) 174
45 Jan Kåre Eriksen 117 (6:32) 55 (15:12) - 172
46 Roy Ellingsen Ueland - 84 (14:47) 88 (9:41) 172
47 Annar Gaustad 93 (7:37) - 75 (9:53) 168
48 Kjetil Hangeland Løining - 61 (14:53) 104 (9:15) 165
49 J.F. Grue - 108 (13:34) 55 (10:19) 163
50 Ørjan Våge 83 (7:48) - 78 (9:49) 161
51 Thomas Leer - 99 (14:36) 62 (10:12) 161
52 Rune Strøm 102 (7:06) 55 (15:12) - 157
53 Kjell Are Sangvik 67 (8:04) 87 (14:41) - 154
54 Frode Skjerli 83 (7:48) - 69 (10:02) 152
55 Herman Dahl 150 (4:28) - - 150
56 Krister Hagen - 150 (10:57) - 150
57 Kjell Arne Ulvang 55 (8:16) - 91 (9:37) 146
58 Tobias Halvorsen - - 145 (6:59) 145
59 Andreas Gundersen - 145 (12:57) - 145
60 Magne Hatteland - 144 (12:58) - 144
61 Arne Andersen - 143 (12:59) - 143
62 Ørjan Frøiland - 143 (12:59) - 143
63 Arvid Borø - 141 (13:00) - 141
64 Tor Erling Gyberg 84 (7:46) 56 (15:11) - 140
65 Trond G. Amundsen 140 (5:55) - - 140
66 Stig Terminator - - 140 (7:16) 140
67 Sigurd Gimre - 140 (13:01) - 140
68 Jon Olav Holmen 139 (5:56) - - 139
69 Åsmund Sivertsen - - 139 (7:33) 139
70 Geir Hille 83 (7:48) 55 (15:12) - 138
71 Frank Krügener - - 137 (7:40) 137
72 Tobias Staurvik Lystad - - 135 (7:50) 135
73 Attila Hudak - 135 (13:03) - 135
74 Terje Johnsen - 135 (13:03) - 135
75 Joar Nilsen Lohne 134 (6:04) - - 134
76 Tobias Wilhelmsen 134 (6:04) - - 134
77 Vidar Solberg - - 134 (7:52) 134
78 Helge Løge - 133 (13:04) - 133
79 Per Arvid Gimre - 133 (13:04) - 133
80 Thomas Nærland - 133 (13:04) - 133
81 Simen Tufte Larsen 71 (8:02) - 61 (10:13) 132
82 Jan Kristian Frivold - - 132 (8:00) 132
83 Fredrik Justnes 70 (8:03) - 61 (10:13) 131
84 Morten Vangen - - 130 (8:02) 130
85 Tyge Carlsen 57 (8:15) - 72 (9:57) 129
86 Dagfinn B Lie 129 (6:12) - - 129
87 Vidar Rønning Andersen - - 128 (8:12) 128
88 Joachim Strindin - 127 (13:09) - 127
89 Kim Skotte 126 (6:15) - - 126
90 Pål H. Svendsen - - 126 (8:21) 126
91 Julie Solvang - - 125 (8:22) 125
92 Morten André Rødland 124 (6:20) - - 124
93 Mathias Sundquist - 124 (13:12) - 124
94 Ole Jakob Haugen - 124 (13:12) - 124
95 Pål Solhaug 123 (6:21) - - 123
96 Arild Flystveit 122 (6:24) - - 122
97 Åsmund Soldal - - 122 (8:28) 122
98 Kjetil K. Isaksen - 122 (13:13) - 122
99 Marius Blålid - 120 (13:14) - 120
100 Kenneth Bredesen 119 (6:29) - - 119
101 Rune Magnussen - - 119 (8:32) 119
102 Alexander Sterk-Hansen - 119 (13:15) - 119
103 Terje Lindholm - 119 (13:15) - 119
104 kn ud - - 117 (8:33) 117
105 Håkon Hovland - 116 (13:16) - 116
106 Arnfinn Poulsen 115 (6:44) - - 115
107 Erlend Haugstad 114 (6:47) - - 114
108 Inger Engebretsen - - 114 (8:46) 114
109 Johan Bakken - 114 (13:18) - 114
110 Per Eskeland - 114 (13:18) - 114
111 Ole Alsos 113 (6:48) - - 113
112 Joran Kristensen - - 112 (8:53) 112
113 Øyvind Arnegård - - 112 (8:53) 112
114 Arnfinn Aas 111 (6:50) - - 111
115 Johannes Høysæter 111 (6:50) - - 111
116 David Berntsen - - 108 (8:58) 108
117 Tom A. Olsen - - 107 (9:02) 107
118 Tommy Grevsen - - 105 (9:10) 105
119 Arduin TABARY - - 104 (9:15) 104
120 Bjørnar Schanke - - 104 (9:15) 104
121 Anders Jacobsen 103 (7:05) - - 103
122 Hans Petter Hustad - 103 (14:33) - 103
123 Steinar Vigsnes - 103 (14:33) - 103
124 Celine Frosthammer Wilhelmsen 102 (7:06) - - 102
125 Dag Solberg - - 101 (9:17) 101
126 Daggi Jølstad 100 (7:11) - - 100
127 Kjell Inge Vium 100 (7:11) - - 100
128 Samuel Gravez - - 99 (9:27) 99
129 Tor Nissen - 99 (14:36) - 99
130 Tor Olav Svaland - - 97 (9:28) 97
131 Henrik A. N. Jensen 96 (7:24) - - 96
132 Geir Fredriksen - 96 (14:37) - 96
133 Leif Magnar Borten - 96 (14:37) - 96
134 Trond Berge - 96 (14:37) - 96
135 Harald Murstad 95 (7:28) - - 95
136 Audun E - - 94 (9:33) 94
137 Trond Even Wanner 93 (7:37) - - 93
138 Klaus Tørhaugen - - 93 (9:35) 93
139 Morten Tjørve - 93 (14:39) - 93
140 Thomas Iversen 91 (7:38) - - 91
141 Torbjørn Rølland 90 (7:39) - - 90
142 Anders Gustav Birkeland - - 90 (9:39) 90
143 Jan Åge Sakariassen - 90 (14:40) - 90
144 Jonn Robert Trøite - 90 (14:40) - 90
145 Odd Solheim 89 (7:40) - - 89
146 Barbro Engebretsen - - 89 (9:40) 89
147 Stian Ausland Omdal 88 (7:41) - - 88
148 Arne B Nilsen 87 (7:44) - - 87
149 Freddy Ryen Paulsen - - 87 (9:42) 87
150 Geir Stoveland - - 87 (9:42) 87
151 Lars Blesvik 86 (7:45) - - 86
152 Ole Tomas Dåsvand 86 (7:45) - - 86
153 Kim Østebø - 86 (14:46) - 86
154 Svein Erik Haugland - 86 (14:46) - 86
155 Petter Marki Erichsen - - 85 (9:44) 85
156 Alf Åge Kristiansen - 84 (14:47) - 84
157 Pål Nilsskog - 84 (14:47) - 84
158 Tore Løining - 84 (14:47) - 84
159 Øyvind Ommundsen - - 83 (9:45) 83
160 Anders Thorstad - - 82 (9:46) 82
161 Christian Scheele - - 82 (9:46) 82
162 Steinar Kvestad - - 82 (9:46) 82
163 Anders Farestveit - 80 (14:48) - 80
164 Anders Sakseid - 80 (14:48) - 80
165 Håvard Lampe - 80 (14:48) - 80
166 Pål Thomassen - 80 (14:48) - 80
167 Stefan Pirnbacher - 80 (14:48) - 80
168 Ørjan Hegreberg - 80 (14:48) - 80
169 KB Winther 78 (7:52) - - 78
170 Vegard Knudsen 78 (7:52) - - 78
171 Vegard Strandberg - - 77 (9:51) 77
172 Morten Frustøl 76 (7:53) - - 76
173 Mark Eriksen - - 76 (9:52) 76
174 Aslak Mjaaland 75 (7:55) - - 75
175 Kjetil Smedbakken 75 (7:55) - - 75
176 Sindre Norheim 75 (7:55) - - 75
177 Kasper Bang - - 74 (9:55) 74
178 Aurélien Lefèvre - 74 (14:49) - 74
179 Carl Christian Bø - 74 (14:49) - 74
180 Frode Steine - 74 (14:49) - 74
181 Hana Sand - 74 (14:49) - 74
182 Hans Jørgen Moe - 74 (14:49) - 74
183 Jarle Hamre - 74 (14:49) - 74
184 Kjetil Årsland - 74 (14:49) - 74
185 Lasse Dahl - 74 (14:49) - 74
186 Thor Erik Nilsen - 74 (14:49) - 74
187 Vidar Varland - 74 (14:49) - 74
188 Øyvind Dahl - 74 (14:49) - 74
189 Kenneth Bjørnevik - - 73 (9:56) 73
190 Jørgen Sundelius 72 (7:56) - - 72
191 Arild Eidesund - - 71 (9:58) 71
192 Kenneth Johannesen - - 71 (9:58) 71
193 Erik R Solheim 70 (8:03) - - 70
194 Rune Fjellstad 70 (8:03) - - 70
195 Magnus Waarli 67 (8:04) - - 67
196 Tommy Berner-Johnsen 67 (8:04) - - 67
197 Torstein Jortveit 67 (8:04) - - 67
198 Andreas Mjåland - - 67 (10:04) 67
199 Jan Erik Vestøl - - 67 (10:04) 67
200 Sven Urdalen - - 65 (10:05) 65
201 Terje Sæten 63 (8:07) - - 63
202 rolf sverre schanke - - 63 (10:08) 63
203 Esben Eliassen - 63 (14:50) - 63
204 Kenneth Pedersen - 63 (14:50) - 63
205 Niels Henrik Bech 62 (8:09) - - 62
206 Øyvind Skjegstad 61 (8:11) - - 61
207 Kai Rune Mælen - 60 (14:55) - 60
208 Håkon Rossebø 59 (8:12) - - 59
209 Ståle Gjelsten - - 59 (10:14) 59
210 Leif Arild Westberg 58 (8:13) - - 58
211 Stine Borgli - - 58 (10:15) 58
212 Tore Kvarsnes 57 (8:15) - - 57
213 Hans Erik Fiskvik - - 57 (10:17) 57
214 Kjell Markussen - 57 (15:03) - 57
215 Gjermund Steinsland - - 56 (10:18) 56
216 Johnny Olsen 55 (8:16) - - 55
217 Morten Willy Eriksen - 55 (15:12) - 55
218 Stian Berge - 55 (15:12) - 55
219 Terje Nodeland - - 54 (10:25) 54
220 Ariel Bogdziewicz 53 (8:18) - - 53
221 Terje Sødal 53 (8:18) - - 53
222 Hans Thomas Nyberg - - 53 (10:29) 53
223 Bjørnar H - - 52 (10:31) 52
224 John Sigve Helleren - - 52 (10:31) 52
225 kjetil finsådal 51 (8:23) - - 51