Hovedlisten Stavanger 2015

27 Dec 2015 17:01 GMT+1 Europe/Oslo

Nr   Seldalsbakken Lysebotn Gramstad Sum
1001 Elias Bjerke 0 (18:00) - - 0
1002 Kjetil Helland 0 (18:02) - - 0
1003 Odd Kåre Arnesen 0 (18:06) - - 0
1004 Sølve Engelsvold 0 (18:08) - - 0
1005 Åse Tomine Berge 0 (18:17) - - 0
1006 Nils Arne Lindaas 0 (18:18) - - 0
1007 Monica Førland 0 (18:22) - - 0
1008 John Arve Viken 0 (18:23) - - 0
1008 Rune Stuhaug 0 (18:23) - - 0
1010 Gunnar Eik 0 (18:28) - - 0
1010 Sebiluchi Rodriguez Codina 0 (18:28) - - 0
1012 Jostein Kleppa 0 (18:29) - - 0
1013 Håvard Erga 0 (18:32) - - 0
1014 Olaf Bertelsen 0 (18:36) - - 0
1015 Erlend Halvorsen 0 (18:44) - - 0
1016 Gunleif Ræg 0 (18:45) - - 0
1017 Morten Hermansen 0 (18:59) - - 0
1018 Geirmund Saetre 0 (19:00) - - 0
1019 Ole Vatne 0 (19:03) - - 0
1020 Hans Petter Waage 0 (19:04) - - 0
1021 John Vatland 0 (19:05) - - 0
1022 Martin Fjeldså 0 (19:07) - - 0
1022 Ole Sletten 0 (19:07) - - 0
1024 Geir Are Farset 0 (19:22) - - 0
1025 Jostein Thoresen 0 (19:29) - - 0
1026 Bjorn Velken 0 (19:30) - - 0
1027 Terje Kulleseid 0 (19:36) - - 0
1028 Marita Skogen 0 (19:37) - - 0
1029 Eyvin Olsen 0 (19:38) - - 0
1030 Annelise Ravndal 0 (19:41) - - 0
1031 Line Torset Skarsholt 0 (19:42) - - 0
1032 Jan Dambo 0 (19:44) - - 0
1033 Reidar Engelsen 0 (19:45) - - 0
1034 Knut Sandbekken 0 (19:48) - - 0
1035 Sindre Forsetløkken 0 (20:22) - - 0
1036 Paul Ramsland 0 (20:26) - - 0
1037 Nils Fredrik Karlsen 0 (20:28) - - 0
1038 Helene Espedal-Selvåg 0 (20:45) - - 0
1039 Karin Vaksdal 0 (20:56) - - 0
1040 Tim Tipple 0 (21:37) - - 0
1041 Linda Skjervik 0 (21:58) - - 0
1042 Rune Roaldsen 0 (22:03) - - 0
1043 audhild brun 0 (22:12) - - 0
1044 KJARTAN Vedal 0 (22:44) - - 0
1044 Thomas Johansen 0 (22:44) - - 0
1046 Vigdis Szanto 0 (23:13) - - 0
1047 Inge Kristian Kristiansen 0 (23:22) - - 0
1048 Lise Eskeland 0 (23:36) - - 0
1049 Mari Edland 0 (23:54) - - 0
1050 Sissil Magnussen 0 (24:02) - - 0
1051 Tom Friestad 0 (24:31) - - 0
1052 Fredrik Bjordal 0 (25:29) - - 0
1053 E H 0 (26:07) - - 0
1054 Jeanette Johannessen 0 (27:46) - - 0
1055 Olav Tunheim 0 (28:04) - - 0
1056 Erik Salte 0 (28:33) - - 0
1057 Konstantin Kavunov 0 (34:51) - - 0
1058 Kjetil Simonsen 0 (40:19) - - 0
1059 Marcin Kowalczyk 0 (52:31) - - 0
1060 Amund Riiser 0 (57:49) - - 0